NOVCA, PLEMENITIH METALA I GRAFOSKOPIJE


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Rajko Mitić, prof. civilne odbrane


- grafoskopija
- grafologija
- veštačenje dokumenata i isprava

23000 Zrenjanin
Molijerova 1/c, 21000 Novi Sad
Balzakova 15/8

Balzakova 15/8, Tel. (023)568-399 , (021)6363-453, (063)27-36-34, E-mail: rmitic956@gmail.com

veštačenja rukopisa,
- grafoskopija, grafologija