OBLAST ZAŠTITE NA RADU


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Mihajlo Bulatović, dipl. ing. zaštite na radu

 

25230 Kula,
Josipa Kramera 30

Tel. (025)723-796, (063)547-199,
(064)86-220-66
E-mail:vestbul@yahoo.com


- sigurnost na radu