OBLAST MEDICINE

MEDICINA RADA

Koordinator oblasti: : dr Zoran Ivanov


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prof. dr Petar Mudrinić, lekar


- medicina rada
- ocena radne sposobnosti (invalidnosti) i životne aktivnosti

21000 Novi Sad
Resavska 2

Tel. (021)450-625, (064)113-54-80

medicina rada

Prim. dr sci. Zoran Ivanov

- medicina rada
- mobing, ocena radne i zivotne sposobnosti, invaliditet

21131 Petrovaradin
Preradovićeva 36

Tel. (064)122 71 60 i
(021)475 66 01
E-mail:dr.zoran.ivanov@gmail.com

ocenjivanje radne sposobnosti

Prof. dr Bela Prokeš


- specijalista medicine rada
- ocean radne sposobnosti (invalidnosti) I životne aktivnosti)

21000 Novi Sad
Braće Ribnikar 3

Tel. (021)452-783 i 6 613-998, (064)11-86-762

medicina rada

Prim dr sc med Jelka Rodić Strugar

- medicina rada
- ocena radne i životne
   sposobnosti, invaliditet

21000 Novi  Sad
Puškinova 9a

Tel. 021/542-328
063/721-37-32
E-mail:jelkars@gmail.com

:medicina rada

HIRURGIJA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prof. dr Miroslav Milankov, sci. dr med.


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Drage Spasić 8

Tel. (021) 484-3364, (064) 112-7373, E-mail:milankom@eunet.rs

ortopedska hirurgija
- traumatologija

Prof. dr Dragan Savić, sci. dr med.


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad, Klinički centar Vojvodine, Hajduk Veljkova 1-3

Tel. 021/420-064,
E-mail: nsdsavic@eunet.rs

ortopedska hirurgija
- traumatologija

Prof.dr Đorđe Gajdobranski


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju
-specijalista za  dečju hirurgiju

21000 Novi Sad
Slovačka 17/B-27

Tel. (021)467-010, (064)11-86-685, E-mail:drgajdobranski@gmail.com

ortopedija, traumatologija
- dečija hirurgija

Dr Božidar Bengin, lekar


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Save Kovačevića 4

Tel. (021)444-440, (064)112-47-44

ortopedija, traumatologiju

Doc. dr sci med. Vladimir Harhaji


- specijalista za ortopediju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Miloša Crnjanskog 10

Tel. +381 64 805 9764

ortopedija
- traumatologija

Mr med. sci. dr Srđan Ninković


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Majevička 14

Tel. (021)451-309 i 6612-022/3328/5812 , (064)163-53-06

ortopedska hirurgija
- traumatologija

Prof. dr Aleksandar Jovanović


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Milana Rakića 16/18

Tel. (021)490-371
(063)80-40-635

ortopedska hirurgija
- traumatologija

Prim. Ass. dr med. Ivica Lalić,


- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Balzakova 12

Tel. (021)368-666, (063)541-942

ortopedija, hirurgija
- traumatologija

Dr med. sci. Milan Stanković


- specijalista za ortopediju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Šekspirova 3/55

Tel. (021)468-273

ortopedska hirurgija

Mr med. sci. dr Petar Kovačević


- specijalista ortopedije i traumatologije

25230 Kula
Marka MIljanova 14

Tel. (025)723-383 , (021)798-608

ortopedija
- traumatologija

Dr Siniša Bjelan

- specijalista ortopedske hirurgije i traumatologije

21235 Temerin
Sirmai Karolja br. 20

Tel. 021/844-679
063/506-015
E-mail:sinab63@gmail.com

 ANESTEZIJA


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Dr Željko Katić

- specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

22300 Stara Pazova, Ferde Klakića 29

Tel. (022) 312-745 (062) 312-745 (063) 769-60-08 E-mail: davidx@open.telekom.rs

-reanimatologija
- traumatologija


NEUROPSIHIJATRIJA


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Mr sci. med. Dr Branislav Đurđev


- specijalista neuropsihijatrije
- sup. spec. sudske psihijatrije i forenzički psihijatar

26300 Vršac
Nikole Tesle 29

Tel. (013)837141 I 834-736
(063)249-953

neuropsihijatrija

Prim. dr sci. med. dr Aleksandar Kopitović

- specijalista neuropsihijatar

21000 Novi Sad
Joakima Vujića 2/IV-16

Tel (021) 513-358-K i 529-487-P
(063) 7762-792

neurologija
- psihijatrija
- neuropsihijatrija

Dr Branka Kovačević,


- spec. neuropsihijatrije
- spec. sudske psihijatrije

25230 Kula
Marka Miljanova 14

Tel. (025)723-383 i (025)723-333/128, (064)88-88-348

neuropsihijatrija

Dr med. Nadica Dakić Mokan

- neuropsihijatrija

26000 Pančevo, Sterijina 4

Tel. (013) 319-372 E-mail: nadicamokan@gmail.com

neuropsihijatrija


b) Veštaci clanovi Udruženja

Prim. dr Miodrag Živanović


- specijalista neuropsihijatar

21000 Novi Sad
Narodnog fronta 40

Tel. (021)6368-562, (064)26-16-491


SUDSKA MEDICINA


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prof. dr Milan Simić,


- specijalista sudske medicine

21000 Novi Sad
Hajduk Veljkova 1-5

Tel. (063)7774-981

sudska medicina


GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO


b) Veštaci clanovi Udruženja

Dr Voja Vuković


- specijalista za ginekologiju i akušerstvo

21000 Novi Sad
B. Jovandić 11

Tel. (021)420-153 i 731-951, (063)80-71-919


OTORINOLARINGOLOGIJA


b) Veštaci clanovi Udruženja

Mr med. sci. dr Branka Milović


- bolesti uha, grla i nosa

25230 Kula
Radnička 6

Tel. (025)720-518


INFEKTIVNE BOLESTI


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prim. mr.sc. dr Liljana Sokolova Đokić

- specijalista higijene

25000 Sombor, Sonćanski put 47/37

Tel. (063) 51-99-60, E-mail:  liljanasokolova@yahoo.com

-higijena, ekologija, voda, namirnice, vazduh i dr.


b) Veštaci clanovi Udruženja

Prof. dr Jovan Vukadinov

- specijalista za infektivne bolesti

21000 Novi Sad
Novosadskog sajma 10

(063) 80-41-355