OBLAST MEDICINE

MEDICINA RADA

Koordinator oblasti: : dr Zoran Ivanov

a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prim. dr sci. Zoran Ivanov

- medicina rada
- mobing, ocena radne i zivotne sposobnosti, invaliditet

21131 Petrovaradin
Preradovićeva 36

Tel. (064)122 71 60 i
021/475-99-01
E-mail:dr.zoran.ivanov@gmail.com

ocenjivanje radne sposobnosti

Prof. dr Bela Prokeš


- specijalista medicine rada
- ocean radne sposobnosti (invalidnosti) I životne aktivnosti)

21000 Novi Sad
Braće Ribnikar 3

Tel. (021)452-783 i 6 613-998, (064)11-86-762

medicina rada

Prim dr sc med Jelka Rodić Strugar

- medicina rada
- ocena radne i životne
   sposobnosti, invaliditet

21000 Novi  Sad
Puškinova 9a

Tel. 021/542-328
063/721-37-32
E-mail:jelkars@gmail.com

:medicina rada


HIRURGIJA ZA ORTOPEDIJU I TRAUMATOLOGIJU

a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Prof. dr Miroslav Milankov, sci. dr med.

- specijalista za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju

21000 Novi Sad
KCV, Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju Hajduk Veljkova 1

Tel. (021) 484-3364, (064) 112-7373, E-mail:milankom@eunet.rs

ortopedska hirurgija
- traumatologija

Prof dr Vladimir Harhaji

- specijalista za ortopediju i traumatologiju

21000 Novi Sad
Miloša Crnjanskog 10

Tel. (065) 363 84 05
E-mail: harhaji@gmail.com4

ortopedija
- traumatologijaANESTEZIJA

a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Dr Željko Katić

- specijalista anesteziologije sa reanimatologijom

22300 Stara Pazova, Ferde Klaćika 29

Tel. (022) 312-745 (062) 312-745 E-mail: zeljkokalekatic@gmail.com

-reanimatologija
- traumatologijaNEUROPSIHIJATRIJA

a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Mr sci. med. dr Branislav Đurđev


- specijalista neuropsihijatrije
- sup. spec. sudske psihijatrije i forenzički psihijatar

26300 Vršac
Nikole Tesle 29

Tel. (013)837141 I 834-736
(063)249-953

neuropsihijatrija

Prof. dr sci. med. Aleksandar Kopitović

- specijalista neuropsihijatar

21000 Novi Sad
Joakima Vujića 2/IV-16

Tel (021) 513-358-K i 529-487-P
(063) 7762-792,E-mail: a.kopitovic@gmail.com

neurologija
- psihijatrija
- neuropsihijatrija

Prof. dr Zoran Gajić

- specijalista sudske psihijatrije

21000 Novi Sad
Trg neznanog junaka 2

Tel (064) 805-93-25
E-mail: gajicns@yahoo.com

- sudska psihijatrija


b) Veštaci clanovi Udruženja


GINEKOLOGIJA I AKUŠERSTVO

b) Veštaci clanovi Udruženja

Dr Voja Vuković


- specijalista za ginekologiju i akušerstvo

21000 Novi Sad
B. Jovandić 11

Tel. (021)420-153 i 731-951, (063)80-71-919PSIHOLOGIJA

b) Veštaci clanovi Udruženja

Mirjana Latinkić, mas.psiholog

- neurotska stanja
- testiranje sposobnosti<>

21230 Žabalj,Svetozara Miletića 1a

Tel. (060) 010-82-38

Dušica Mandarić, dipl.psiholog

- disocijativni poremećaji
- testiranje sposobnosti

21000 Novi Sad, Majevička 6
E-mail: dusica.mandaric@gmail.com

Tel. (064) 296-43-15