OBLAST UZROCI POŽARA, EKSPLOZIJA, HAVARIJA


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Nikoleta Kukučka Stojanović, doktor nauka

– inženjerstvo, zaštita životne sredine

23300 Kikinda,
Vojvode Putnika 85

Tel.:063/517-528
E-mail: nikol@envirotech.rs

uzroci požara, eksplozija i havarija


b) Veštaci članovi Udruženja

Saša Hajnrih, dipl. ing. mašinstva

11070 Novi Beograd
Nehruova 75

Tel. (064) 149-04-25
E-mail: sasa.hajnrih@gmail.com

-projektovanje, nadzor i izvođenje protivpožarnih sistema,
-primena mera zaštite od požara,
-uzroci požara, eksplozija i havarija.