OBLAST ZAŠTITE NA RADU


a) Stalni sudski veštaci clanovi Udruženja

Mirjana Vukoje, dipl.inž.građ.

- sigurnost na radu

21000 Novi Sad Sime Milutinovića 74

Tel: (063)10-30-610 E-mail: vukoje.mirjana@gmail.com

- sigurnost na radu