DELATNOST UDRUŽENJA

 

  • Članovi Udruženja kao individualni veštaci izvršavaju osnovna veštačenja
  • Članovi Udruženja kao individualni veštaci izvršavaju nova - kontrolna veštačenja
  • Udruženje je kadrovski osposobljeno da, po naredbi ili rešenju sudova sa teritorije Vojvodine, Srbije, Crne Gore i Republike Srpske, formira multidisciplirane komisije, kao i komisije za super veštačenja.

Korisnici usluga se prilikom izbora veštaka za pomoć mogu obratiti Upravnom odboru ili koordinatorima pojedinih oblasti, a kod multidiscipli- narnih veštačenja Udruženju.

Eventualne primedbe na rad veštaka korisnici usluga mogu pismeno dostaviti Udruženju.

Ove usluge se obavljaju po ekonomski najpovoljnijim uslovima.

 

Informacije: 060/16-17-445 ili prostorije Udruženja.

 

Informisanje:

Svi zainteresovani sudovi, sudije, advokati, stranke i građani mogu se pravovremeno i tačno informisati o svim relevantnim pitanjima neposredno, preko sajta ili pismeno putem e-mail-a.

Članovi udruženja koji imaju svoj sajt pored osnovnih podataka o sebi mogu postaviti i link ka svom sajtu. Udruženje omogućava i kreiranje ličnih sajtova članova udruženja - kontakt telefon: 064/3070-987