UPOTREBA PEČATA I AMBLEMA UDRUŽENJA

 

Prilikom upotrebe pečata i simbola Udruženja postupak je sledeći:

 

1. Veštak donosi u prostorije Udruženja sve primerke nalaza i ispostavljeni cenovnik sa priznanicom o uplati 5% varijabilnog dela članarine u odnosu na neto cenu nagrade i materijalnih troškova kao celokupno iskazane cene veštačenja.

2. Sekretar Udruženja overava sve primerke nalaza, sve primerke cenovnika, vrši neposredan uvid u ispravnost cenovnika, vrši proveru ispravnosti varijabilnog dela članarine, zadržava jedan primerak nalaza i cenovnika. Ime veštaka, oblast veštačenja,datum overe i iznos varijabilnog dela članarine zavodi se u dokumentaciju Udruženja.

 

Uslovi korišćenja amblema Udruženja u veštačenjima

 

1. Amblem Udruženja koristi se samo u slučajevima kada veštačenja izvršavaju članovi Udruženja koji uz svoj pečat koriste obavezno i pečat Udruženja, a pri tome su uplatili varijabilni deo članarine.

2. Korišćenje amblema na vizit kartama, dozvoljeno je uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora

 

Forma i sadržaj pečata i status stalnog sudskog vešata i člana Udruženja veštaka

 

1. Veštaci koji poseduju rešenje Ministarstva pravde Republike Srbije i koji su u skladu sa rešenjem položili zakletvu u domicilnom sudu u okviru pečata upisuju stalni sudski veštak, kao i član Udruženja veštaka ”Vojvodina”.

2. Veštaci koji su članovi Udruženja a ne poseduju rešenje Ministarstva pravde u okviru pečata upisuju član Udruženja veštaka ”Vojvodina”.