ORGANI UDRUŽENJA

Predsednik Skupštine Udruženja

Milan Dunjić, dipl. ecc.

Predsednik Upravnog odbora Udruženja

Prof.dr Ištvan Bodolo dipl.ing.saobraćaja

Zamenik predsednika

Prim. dr sc. Zoran Ivanov

Sekretar Udruženja

Dušan Perkučin, dipl. ecc.

Članovi Upravnog odbora Udruženja

Prim. dr sc. Zoran Ivanov
Prof.dr Ištvan Bodolo dipl.ing.saobraćaja
Zdravko Kostić, dipl.ing.građevinarstva
Rajko Mitić, prof.civilne odbrane
Enes Brunčević, dipl. ing elektrotehnike
Prof. dr Nedeljko Tica
Dušan Perkučin, dipl. ecc.

Članovi Nadzornog odbora

Slavica Lazić, dipl.ecc. - MASTER
Vladislav Zekić, dipl. ecc.
Dragan Milić, ekonomija

Ovlašćeno lice za zastupanje

Prof. dr Nedeljko Tica