USLOVI ZA UČLANJENJE U UDRUŽENJE

 

1 Odgovarajuća diploma najmanje visoka strucna sprema
2 Biografija i opis kretanja u službi
3 Radni staž najmanje 5 godina
4 Izjava o predhodno urađenim veštačenjima
5 2 fotografije
6 Upisnina od 10.000.00 dinara
7 Članarina od 6.000.00 dinara