udruzenje sudskih vestaka grbOsnovni podaci

Oblasti rada udruženja

poljoprivreda, šumarstvo, vodoprivreda   uzroci požara eksplozija havarija
ekonomija   zaštita životne sredine
aktuarstvo   mašinstvo i industrijska postrojenja
saobraćaj, tehnika i štete na vozilima   oružje i balistika
građevinarstvo   novac, plemeniti metali i grafoskopija
medicina   zanati
elektrotehnika   kulturno blago
zaštita na radu   zaštita od požara


MEDIJATORI UDRUŽENJANajnovija obaveštenja

Drugi kongres veštaka Budva 20-22.10.2017. godine
22.10.2017

U Budvi je od 20-22.10.2017. godine održan Drugi kongres veštaka sa međunarodnim učešćem na kome su učestvovali predstavnici udruženja veštaka iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, Makedonije, Federacije BiH, Republike Srpske i SAD. Organizatori Kongresa su Udruženja sudskih veštaka Crne Gore i Vlada Republike Crne Gore.

Detaljnije u aktuelno

Poziv na seminar na temu Testovi sudara i digitalna forenzika
14.09.2017

Tokom 28., 29. i 30. septembra 2017 godine u Murskoj Soboti će se održati seminar na kome će se nakon izvršene serije realnih sudara upotrebiti alati digitalne forenzike za detaljno očitavanje parametara sudara.

Detaljnije u aktuelno

Besplatne konsultantske usluge u 2017
13.04.2017

Udruženje će u 2017.godini vršiti besplatne konsultantske usluge u vezi sa porezom i javnim prihodima.

Detaljnije u aktuelno

Aktivnosti udruženja u 2016
13.04.2017

Po objavljivanju Pravilnika o nagradi i naknadi za veštačenje u martu 2016.godine predstavnici Udruženja su se se obratili nadležnim ministarstvima Republike Srbije sa primedbama.
Učešće zamenika predsednika Udruženja Prim.dr.sci. Zoran Ivanov na Simpozijumu sudskih veštaka medicine rada u Vrnjačkoj banji u maju 2016.godine sa radom iz ocene radne sposobnosti...

Detaljnije u aktuelno

Održana promocija časopisa “Vještak u Novom Sadu
04.10.2016

Udruženje sudskih veštaka Vojvodina iz Novog Sada sa  Centrom  za vještačenja Zenit iz
Banjaluke,  Udruženjem  sudskih  vještaka  Republike  Srpske  i  privredno  poslovnim  klubom
Dunav  iz  Novog  Sada  organizovali  su  promociju  časopisa  “Vještak"    16.09.2016.  godine  u velkoj sali privredne komore Vojvodine.

Promoter časopisa je bio  Tadija Kačar.  O značaju časopisa govorli su  Zoran Ivanov
Udruženje  sudskih  veštaka  Vojvodina,  Dragan  Salić  osnivač  i  izdavač  časopisa,  Dragana
Štrbac  sudija  Apelacioninog   suda  iz  Novog  Sada,  Zoran  Knežević  potpredsjednik  sudskih
vještaka  Republike  Srpske,  Slobodan  Stanišić  i  Jovana  Pušac  advokati  iz  Banjaluke,
Dane Branković zamjenik glavnog i odgovornog urednika časopisa.

Detaljnije u aktuelno

Ostala obaveštenja