ČLANOVI

Članovi udruženja koji imaju svoj sajt pored osnovnih podataka o sebi mogu postaviti i link ka svom sajtu.

Udruženje omogućava i kreiranje ličnih sajtova članova udruženja. Ako želite da za vas kreiramo ličnu web prezentaciju kontaktirajte nas na email: lukeflukе@gmail.com


Počasni članovi Udruženja

Mirjana Janjušević,
ecc.

21000 Novi Sad
Bulevar oslobođenja 49
Tel. (021) 336-949
(021) 542-283

  Vjekoslav Posavac,
dipl. oec. ing. maš.

- ekonomsko-finansijska oblast
21000 Novi Sad
Novosadskog sajma 16
Tel. (021) 6619-436
(064) 189-52-48
     
Milenko Brkanić
dipl. ing.

-procena prometne vrednosti zemlišta
-procena vrednosti višegodišnjih zasada
21000 Novi Sad
Dušana Vasiljeva 16
Tel. (021)522-101
(063)870-98-78
  Milan Bajić,
ing.građevinarstva

21000 Novi Sad
Radnička 43/II
Tel. (021) 6619-175
(064) 180-26-74